Tietosuojaseloste

1     Rekisterinpitäjä

Nimi:  LastenKupla Oy (y-tunnus: 2736680-3)
Verkkosivut:  www.lastenkupla.fi
Osoite:  Lempääläntie 21, 33820 Tampere
Puh.  045 237 4723
Sähköposti: info(at)lastenkupla.fi

2     Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:  Elina Atia
Puh.  045 237 4723
Sähköposti:  info(at)lastenkupla.fi

3     Rekisterin nimi

LastenKupla Oy:n asiakasrekisteri

4     Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on ylläpitää asiakasrekisteriä LastenKupla Oy:n liikuntaryhmien jäsenistä. Asiakastiedot kerätään ryhmien varaustilanteen hoitamista, tiedotusta ja maksusuoritusten seurantaa varten. Tietoja voidaan käyttää LastenKupla Oy:n toiminnan kehittämiseen sekä LastenKupla Oy:n toimintaan liittyvään suoramarkkinointiin. Suoramarkkinointiin asiakas antaa erikseen suostumuksensa ilmoittautumisen yhteydessä ja asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin. Kiellon voi tehdä LastenKupla Oy:n henkilökunnalle LastenKuplan liikunta- ja motoriikkakeskuksessa tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

5     Rekisterin tietosisältö

LastenKupla Oy:n asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Liikuntaryhmään osallistuvan lapsen etu- ja sukunimi sekä lapsen syntymävuosi ja -kuukausi
  • Lapsen huoltajan (tai lasta liikuntaryhmään kuljettavan aikuisen) etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Tieto siitä, mihin liikuntaryhmään lapsi osallistuu
  • Tieto maksusuorituksen tilasta

6     Rekisterin tietolähteet

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaan omalla ilmoituksella ilmoittautumislomakkeen kautta.

7     Tietojen vastaanottajat

Asiakasrekisterin tietoja käsittelee vain LastenKupla Oy:n henkilökunta.

8     Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta LastenKupla Oy:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

9     Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

Sähköinen asiakasrekisteri sijaitsee LastenKupla Oy:n omistamalla tietokoneella käyttäjätunnuksen takana. Tietokonetta säilytetään lukitussa tilassa. Rekisterin käyttö on luottamuksellista ja käyttöoikeus on rajattu vain henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan omaaville henkilöille, jotka ovat LastenKupla Oy:n henkilökuntaa ja joiden asema ja tehtävät edellyttävät käyttöoikeutta.

10 Tietojen säilytysaika

Asiakastietoja säilytetään kuusi kuukautta asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Suostumuksen perusteella käsiteltävät viestintätiedot säilytetään, kunnes asiakas peruu suostumuksensa.

11 Tarkastusoikeus ja rekisteritietojen korjaaminen

Asiakasrekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan, poistamaan tai täydentämään virheelliset tietonsa. Tarkastus- tai korjauspyyntö voidaan tehdä LastenKupla Oy:n henkilökunnalle LastenKuplan liikunta- ja motoriikkakeskuksessa tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

12 Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Suoramarkkinointiin asiakas antaa erikseen suostumuksensa ilmoittautumisen yhteydessä ja asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin. Kiellon voi tehdä LastenKupla Oy:n henkilökunnalle LastenKuplan liikunta- ja motoriikkakeskuksessa tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle.