LastenKuplan tarina

LastenKupla on syntynyt vuonna 2008 monien sattumien ja oivallusten summana. Perustaja Tamir Atiasta olisi saattanut tulla huippujalkapalloilija, mutta polvivamma katkaisi lupaavasti alkaneen uran. Niinpä Tamirista tuli valmentaja – ja lopulta liikunnanopettaja (B.Ed). Hän erikoistui erityiskasvatuksen menetelmään (ABA, Applied Behaviour Analysis), joka pohjautuu käyttäytymisanalyysiin.

Liikunta on kaikkien lasten oikeus

Tamir Atia on valmentanut aikanaan ammattilaisurheilijoita, mutta ajautui opettajaopintojensa kautta työharjoitteluun erityislasten pariin. Tuo työharjoittelu avasi uuden ikkunan Tamirin elämässä: hän halusi luoda positiivista liikunnan iloa ympärilleen ja antaa lapsille eväitä aktiivisempaan elämään.

”Kun valmennat ammattiurheilijaa, voit auttaa häntä saamaan sekunnin pois ennätyksestään. Jos autat motorisista häiriöistä kärsivää lasta liikkumaan, saatat parhaimmillaan vaikuttaa hänen koko elämäänsä. Ensin hän oppii kävelemään, sitten juoksemaan, sitten pelaamaan palloa. Ja sitä kautta hän saa kokemuksia yhteisöön kuulumisesta, kavereita ja iloa elämäänsä”, kertoo Tamir Atia.

Motoriikka ei kehity pelikoneen äärellä

Tänä päivänä erilaiset pelikoneet ja mobiililaitteet uhkaavat viedä lapsilta liikkumisen ilon. Erityisesti sen takia on tärkeää, että lapsi jo varhaisessa vaiheessa oppii saamaan iloa liikunnasta. Näin lapsen motoriikka pääsee kehittymään normaalisti.

Tamirilla on taito saada lapset innostumaan liikunnasta ja hän onkin saanut paljon kiitosta ja arvostusta erityisesti kyvystään luoda yhteys lapsiin. ”Positiivinen palaute on kannustavaa myös meille aikuisille. Paras palkinto työstä on aina se, kun huomaa liikunnan vaikutuksen lapsen kehitykseen. Lapsilta tulee kaikkein rehellisin palaute”, kertoo Tamir.