Keskiössä minä itse, ympärillä kannustava ilmapiiri.

LastenKuplassa käytetään Tamir Atian kehittämää ohjausmenetelmää, jonka nimi on Minä osaan! Kun yhdistetään lasten luontainen tarve liikkua, leikkiä ja tutkia ympäristöään sekä ryhmässä toimiminen, sääntöjen kuunteleminen ja uuden oppiminen, ohjaaja tarvitsee hyvän ohjausmenetelmän. Sen avulla lapsen luontainen into saadaan kanavoitua oikeisiin asioihin. Minä osaan! -menetelmän keskiössä on lapsi itse sekä turvallinen, kannustava ja rohkaiseva ympäristö.

Positiivinen palaute lisää uskallusta

Tärkeintä lapselle on tuntea onnistuvansa. Kun lapsi toimii ohjeiden mukaan, hän saa välittömän positiivisen palautteen. Jos lapsi ei kuuntele tai noudata ohjeita, hän jää ilman palautetta. Näin hän oppii, että liikkuminen on mukava kokemus ja ohjeita kannattaa noudattaa.

”Oppiminen lähtee uskalluksesta. Kun lapsi saa ihailua ja kehuja, hän luottaa itseensä, uskaltaa enemmän, kehittyy ja oppii. Samahan se on meillä aikuisillakin”, Tamir kertoo.

Menetelmä yhdistää lapsen motoriikan ja psykomotoriikan kehityksen sekä sosiaalisten taitojen parantamisen ryhmätoiminnassa. Lapsen minäkuva kehittyy samalla kun hän oppii hallitsemaan vartaloaan ja tasapainoaan. Onnistumisen tunteet ja liikkumisen ilo kehittävät terveen itsetunnon syntymistä ja lapsi uskaltaa kokeilla uusia asioita itsenäisesti.

Ohjaaja keskittyy jokaiseen lapseen yksilönä: tukee fyysisesti, kuulostelee tuntemuksia ja ohjaa jokaista kokemaan onnistumisen hetkiä lapsen omalla tasolla. Monipuoliset pelit ja liikunnalliset tehtävät hyödyntävät lapsen omaa aktiivisuutta ja luovuutta. Samalla ohjataan lapsia myös hyvään käytökseen.

Jos lapsi oppii sanomaan ”minä osaan ja minä uskallan”, vain taivas on rajana oppimiselle.